SİRKÜLER

NO        : 2016 / 2                                                                                                    10.06.2016

 

 

KONU: 2015 YILINDA FİZİKİ ORTAMDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI HAKKINDA,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 maddesine göre yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Bu çerçevede hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler 2015 yılı hesap dönemine ait yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini 30 Haziran 2016 tarihine kadar, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise, özel hesap dönemlerinin son ayını takip eden altıncı ay sonuna kadar yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadırlar. Özellikle 2016 yılında e-defter uygulamasına geçen mükelleflerin bir önceki hesap dönemine ait kâğıt ortamında tuttukları yevmiye defterleri için kapanış tasdikini yaptırmayı unutmamaları gerekmektedir. ( 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yevmiye defterinin kapanış onayının zamanında yaptırılmaması (2016 yılı için) 5.209 TL idari para cezasını gerektirmektedir. ) 2015 yılı kayıtlarını e-defter ortamında tutan mükellefler bu tasdik kapsamında olmayıp, bilindiği üzere hesap döneminin ilk ayına ait e-defter beratı açılış tasdiki, hesap döneminin son ayına ait e-defter beratı ise kapanış tasdiki hükmündedir.

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ