SİRKÜLER

NO        : 2017 / 17                                                                                                  09.06.2017

 

 

KONU: 268 NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( SERİ NO:298) HAKKINDA,

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Maliye Bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 268 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile hangi durumlarda işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edileceğine dair düzenlemeler yapılmıştır.

Bu defa, 09.06.2017 tarih ve 30091 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 298 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” nın konu edildiği bölümünde bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu hükmün değişiklik öncesi ve sonrası şekline aşağıda yer verilmiştir.

 DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ:

268 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeye göre;

“1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı

Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.” Denilmektedir.

 DEĞİŞİKLİK SONRASI:

298 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeye göre;

“1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı

Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,

 - Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.” Denilmektedir.

Yukarıda değişiklik öncesi ve sonrası hali yer alan düzenlemeye göre, önceden Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin bunu banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu getirilmişken, yapılan son düzenlemeyle her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde gelir elde edenlere ek olarak, “günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin bunu, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu tebliğde yer alan düzenlemeler, 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,          

 

                                                                                                                                      BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ