SİRKÜLER

NO        : 2017 / 19                                                                                                                                                 22.06.2017

 

 

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 13) HAKKINDA,

 

22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmasını içeren 13 Seri No’lu KDV Tebliğ hakkındaki açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 1 –

 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Mükelleflerin, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortaklarının (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) hangi borçlarına mahsup talep edebileceklerinin anlatıldığı, IV/A-2.1.1 bölümünde yer alan “4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç” ibaresi kaldırılmış ve böylece ÖTV Kanunundan doğan borçlara da mahsup imkanı getirilmiştir.

MADDE 2 –

 Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünde yer alan ve “Vergi İnceleme Raporu ile yapılabilecek iadelerin” konu edildiği bölümün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 3 – 

Aynı Tebliğin (VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki (VI/Ç) bölümü eklenmiştir.

 

Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

  1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

Yukarıda yer alan düzenlemelerden görüleceği üzere, 1 No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde mükelleflerin KDV iade alacaklarını mahsup edebilecekleri vergi borçları arasında ÖTV Kanunundan doğan borçlar sayılmazken, yapılan bu yeni düzenlemeyle bu borçlarda KDV İade alacağının mahsup edilebileceği borçlar kapsamına alınmış, ancak bu mahsubun Vergi İnceleme Raporu sonucuna göre yerine getirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu yeni düzenlemeye göre, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu hükmün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek ve mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle gerçekleştirilecektir.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemelere ilişkin 13 Seri No’lu KDV Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,          

 

                                                                                                                                                    BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                              DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ