SİRKÜLER

NO        : 2017 / 21                                                                                                                                 23.06.2017

 

KONU: İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA,

 

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı 12.05.2017 tarihinde, www.efatura.gov.tr adresinde, “1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükellefler” hakkında bir duyuru yayınlamıştır.

Söz konusu duyuruda,  mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenlemenin 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapıldığı ve bu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;

 “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” Hükmüne yer verildiğinden bahsedilmiştir.

Duyuruda, Söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsadığı ve E-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükelleflerin, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edecekleri belirtilmiştir.

Bu defa 22.07.2017 tarihinde yine Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin yapılan duyuruda, söz konusu zorunluluğun başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren yapılacak uygulamaya ilişkin sistemin, mükelleflerin kullanımına açıldığı ve uygulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak mükelleflere sunulan “Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabileceği duyurusu yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca “İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerin erişimine sunulmuştur (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf).

 

Saygılarımızla,          

                                                                                                                                                 BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                             DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ