SİRKÜLER

NO        : 2017 / 23                                                                                                                                                                  03.07.2017

 

KONU: MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE TİCARİ DEFTERLERDE KAPANIŞ ONAYININ NE ZAMAN YAPILACAĞI HAKKINDA,

 

30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeye göre söz konusu tebliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Vergi Usul Kanunu’nun 13. ve 15. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar defterlerin kapanış onayları yapılabilir.” ibaresi, defterlerin kapanış onayları mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden İKİNCİ AYIN sonuna kadar yapılabilir şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile yapılan bu değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,          

 

 

                                                                                                                                                                                                          BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                                 DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

 

 

 (*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ