SİRKÜLER

NO        : 2017 / 26                                                                                                                                                                                          27.07.2017

 

 

KONU: MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASINA İLİŞKİN 48 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA,

 

27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 48 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde;  7020 sayılı Kanununun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen;

- 1997 ve daha eski model taşıtların il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) hurda müdürlüğüne teslimi ve hurdaya ayrılması halinde, hurdaya çıkan taşıtlarla ilgili olarak,  tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıt vergileri ve buna bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesine,

- Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmadığı trafik tescil kuruluşunca tespit edilen veya trafik kazası, yanma, tahrip olma ve benzeri nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar için motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünün ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesine,

ilişkin usul ve esaslara ait düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu tebliğin tamamına sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                                         BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                  DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ