SİRKÜLER

NO        : 2017 / 28                                                                                                                                                                                        28.07.2017

 

KONU: MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI HAKKINDA,

3/7/2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki tesliminde KDV oranı % 18’den % 8’e indirilmiş ve ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallardan L.P.G., bütan ve propanın ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar 01.08.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup kararın tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                                                                                               BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                        DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

  

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ