SİRKÜLER

NO        : 2017 / 33                                                                                                                                                                                      28.08.2017

 

  

 

KONU: 694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ADALET BAKANLIĞI’NA YAPILACAK BAZI TESLİM VE HİZMETLERE GETİRİLEN KDV VE ÖTV İSTİSNASI HAKKINDA

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 83. maddesinde yapılan düzenleme ile KDV Kanunu’nun 13 üncü Maddesinin birinci fıkrasının f bendine “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir.

KDV Kanunu 13/f maddesinin değişiklik sonrası metni aşağıdaki şekildedir.

“f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV den istisnadır. ”

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 131. maddesinde yapılan düzenleme ile ise ÖTV Kanunu’nun “Diğer İstisnalar” başlığını taşıyan 7. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı” ibaresi eklenmiştir.

ÖTV Kanunu 7/4 maddesinin değişiklik sonrası metni aşağıdaki şekildedir.

“4. (IV) sayılı listedeki 9302.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne teslimi veya bunlar tarafından ithali,” ÖTV’den istisnadır.

 Kanun metninde yer alan (IV) sayılı listedeki 9302.00 tarife pozisyonunda yer alan mallar “Revolverler ve tabancaları (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)”, 93.03 tarife pozisyonunda yer alan mallar ise “Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)” malları içermektedir.

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                                                                                             BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                       DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ