SİRKÜLER

NO        : 2017 / 36                                                                                                                                                                         28.09.2017

 

 

KONU: GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNDE UYGULANACAK TEVKİFAT ORANLARINI DÜZENLEYEN KARARNAMEDE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA,

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- 2006/10731 sayılı Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan düzenleme sonucunda düzenleme öncesi ve sonrası metin aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için %0,”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için %0,”

Yeni düzenlemeyle, GVK Geçici 67. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında tevkifat oranı %0 olarak belirlenen kazançlara, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar da eklenmiştir.

2- 2006/10731 sayılı Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan düzenleme ise aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için için % 0, diğer kazançlar için % 10.”

Yukarıda yer alan düzenlemeyle, Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilecek olan altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden %0 oranında tevkifat yapılarak ülkemizin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için yastık altında bulunan hurda altınların ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

Söz konusu değişiklikler kararın yayımı tarihinde yani 27.09.2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 Saygılarımızla.

                                                                                                                                                                                     BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                             DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ