SİRKÜLER

NO        : 2017 / 49                                                                                                                                                                     14.12.2017

  

KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) Hakkında,

Bilindiği üzere, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, 14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarında yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken mükelleflerce götürü gider usulünün seçilmesi durumunda, Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde yazılı giderlere karşılık olmak üzere gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde hasılatın % 15’inin dikkate alınacağı açıklanarak, konuya ilişkin aşağıdaki örneklere yer verilmiştir.

Örnek 1: 

Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

 

A.     Gayrisafi Hasılat

13.900.- TL

B.     Vergiden İstisna Edilen Tutar

3.900.- TL

C.     Kalan (A-B)

10.000.- TL

D.    Götürü Gider (C x %15)

1.500.- TL

    E. Safi İrat

8.500.- TL

 

Örnek 2:

 Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

 Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

 

A.     Gayrisafi Hasılat

40.000.- TL

B.     Vergiden İstisna Edilen Tutar

-.-

  1. Kalan (A-B)

40.000.- TL

  1. Götürü Gider (C x %15)

6.000.- TL

     E. Safi İrat (C-D)

34.000.- TL

 

Söz konusu tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup tebliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                        BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

 (*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ