SİRKÜLER

NO        : 2018 /6                                                                                                                                                                               17.02.2018

 

 

KONU: Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) Hakkında;

 

 17 Şubat 2018 Tarih ve 30335 Sayılı Resmi Gazete’de, Tahsilat işlemlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde, 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)nin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

(4) Yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, belge talebinin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır.”

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup,  tebliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

 Saygılarımızla.

                   

                                                                                                                                                                                        BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                 DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 (*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ