SİRKÜLER

NO        : 2018 / 20                                                                                                                                                            10.05.2018

 

KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c) Hakkında;

10 Mayıs 2018 Tarih ve 30417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (III-48.1.c) Nolu Tebliğ ile  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin bir takım düzenlemelerin yer aldığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’in Geçici 3 ncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu tebliğin “kar dağıtımına ilişkin geçiş hükmünün” konu edildiği Geçici 3 ncü maddesinin değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metni:

Kâr dağıtımına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 45 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmaz.”

Değişiklik Sonrası Metni:

Kâr dağıtımına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 45 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmaz.”

Söz konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin  45 nci maddesinde,

Kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar

MADDE 45 – (1) …………………………….

(2) (Ek:RG-23/1/2014-28891) Ortaklıklar, paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce nakit kar payı dağıtımı yapamazlar.” Hükmü yer almaktadır.

Bu maddeyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklıkların paylarının halka arzından veya nitelikli yatırımcıya satışından önce nakit kar payı dağıtımı yapamayacakları. hükme bağlanmış ancak, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c) ile bu hükmün, altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten ortaklıklar için 31 Aralık 2019'a kadar uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Sermaye Piyasası tarafından yürütülen bu tebliğ, yayımı tarihinde (10 Mayıs 2018) yürürlüğe girmiş olup, tebliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ve web sitemiz (http://www.boylamymm.com.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,                                                                                                                                           BOYLAM YEMİNLİ MALİ

                                                                 MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ