SİRKÜLER

NO        : 2018 / 21                                                                                                                                                                           10.05.2018

 

KONU: Bazı Kurumlarda Personel Çalıştırılması Halinde Uygulanacak Kdv Oranına İlişkin Resmi Gazete’de Yayımlanan 2018/11658 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında,

09/05/2018 tarih ve 30416 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenmiştir.

Bu kararla, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere 1/6/2018 tarihinden itibaren %1 oranında KDV uygulanması hususunda düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının tam metnine sirkülerimiz ekinden ve web sitemiz(http://www.boylamymm.com.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,          

 

                                                                   BOYLAM YEMİNLİ MALİ

                                                           MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ