SİRKÜLER

NO        : 2018 / 31                                                                                                                                                                                     28.05.2018

 

KONU: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Hakkında,

Bilindiği üzere, 18.05 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunun içerdiği hükümlere ilişkin açıklamalar 18.05.2018 tarih ve 2018/24 sayılı sirkülerimizle yapılmıştır.

Bu defa 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)" yayımlanmıştır.

Bu Tebliğde 7143 sayılı Kanun kapsamına giren;

  • Kesinleşmiş alacaklar,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
  • Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara,
  • Matrah ve vergi artırımına,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,

ilişkin hükümlerin uygulamaya yönelik detaylarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,          

       

                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                          VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ