SİRKÜLER

NO        : 2018 / 65                                                                                                                                                                                                02.11.2018

 

KONU: Bazı KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Oranları Yeniden Belirlendi;

31/10/2018 tarihli  ve  30581  mükerrer  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  287  sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı  ile  bazı  malların  teslimine ilişkin  ÖTV  ve  KDV  oranları  ile  tapu  harcı oranında düzenlemelerde bulunulmuştur.

Söz konusu 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan bu düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Konut ve İşyeri Satışlarında “Binde 15” Olarak Uygulanan Tapu Harcı İndirimi  31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Bilindiği üzere, 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gayrimenkullerin tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcının, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil), 31.10.2018 tarihine kadar alan ve satan için “binde 15” oranında uygulanmasına karar verilmişti.

Bu defa yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu tarih 31/12/2018 olarak değiştirilmiş olup, konut ve işyerlerinde alan ve satan için tapu harcının “binde 15” olarak uygulanmasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilmesine karar verilmiştir.

%18 KDV Oranına Tabi Konut ve İşyerlerinde Bu Oranın %8 Olarak Uygulanmasına İlişkin Düzenleme 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na 2018/11674 sayılı Kararname ile eklenen Geçici 3. madde ile KDV oranı %18 olan konutların 5/5/2018 ile 31/10/2018 tarihleri arasında tesliminde KDV oranının %8 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

Yine, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü edilen Geçici 3. maddeye “işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” ibaresi eklenmek suretiyle, KDV oranı %18 olan işyerlerinin de 18/5/2018 ile 30/10/2018 tarihleri arasındaki teslimlerinde %8 oranı uygulanması öngörülmüştü.

Bu defa, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2. maddesi ile bu süreler 31/12/2018 tarihine kadar uzatılarak, %18 oranına tabi konutlar ve işyerlerinin tesliminde getirilen %8 KDV oranı uygulanmasının devam etmesine karar verilmiştir.

Mobilyalarda KDV Oranı %8’e İndirilmiştir

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3. maddesi ile Karara ekli 1 sayılı cetvelde G.T.İ.P. numaraları yer alan mobilyaların 31 Aralık 2018 tarihine kadar tesliminde %18 olan KDV oranları %8 olarak uygulanacaktır.

Ancak, mükellefler indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergileri dahil edemeyeceklerdir.

Ticari Amaçla Yük Ve Yolcu Taşıyan Araçlarda KDV Oranı %1’e İndirilmiştir

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların KDV oranı 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere; %1 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu taşıtların Katma Değer Vergisine tabi olan ikinci el satışlarında da 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) katma değer vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Ancak mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilemeyecektir.

87.03 G.T.İ.P. Numarasında Yer Alan Bazı Taşıt Araçlarının ÖTV Oranlarında 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar İndirim Yapılmıştır

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı  elektrikli araçlardan %10 ve %15 oranına tabi olanlar ile 1600  cm³’ü geçmeyen binek otomobillerinden %45 ve %50 oranına tabi olanlarının ÖTV oranlarında 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere indirim yapılmıştır.

Beyaz Eşyaların ÖTV Oranı 31 Aralık 2018 Tarihine Kadar Sıfıra İndirilmiştir 

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6. maddesi ile ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer alan bazı beyaz eşyalar için %6,7 olan ÖTV oranı, 31 Aralık 2018 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.

Yukarıda içerdiği hükümlere yer verilen 287 No’lu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup Kararın tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;

 

                                                                                                                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ