SİRKÜLER

NO        : 2019 / 16                                                                                                                                                                                         06.02.2019

 

KONU: Vergi Usul Kanunu Gereğince 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Kurlar Hakkında;

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 280 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiyle, esas olarak yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit edileceği ve bu hükmün yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemeye istinaden 2 Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de 505 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve 31.12.2018 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak döviz kurları tespit edilmiştir.

 Diğer taraftan, aynı tebliğ’de vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2018 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’in tam metnine ve değerleme de esas alınacak kurlara sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;    

 

                                                                                BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ