SİRKÜLER

NO        : 2019 / 17                                                                                                                                                                                             08.02.2019

 

KONU: Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında;

Hatırlanacağı üzere, 6 Nisan 2018 tarihli 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7104 Sayılı Kanun'un 12 nci maddesiyle, KDV Kanunu’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiş ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların, talep etmeleri halinde bu sisteme geçebilecekleri öngörülmüştür.

Bu defa, 7 Şubat 2018 Tarih ve 30679 Sayılı Resmi Gazete’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranını belirleyen 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış ve hasılat esaslı vergilendirme yöntemini seçebilecek mükellef grupları ve bu gruplara uygulanacak vergi oranı hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, 5126 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebileceklerdir. Söz konusu grupların bu usulü seçmeleri halinde uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda belirtilen faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemeyeceklerdir.

Saygılarımızla;    

 

                                                                                 BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

                                          

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ