SİRKÜLER

NO        : 2019 / 20                                                                                                                                                                                            20.02.2019

 

KONU: KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması Hakkında;

20 Şubat 2019 Tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade taleplerinin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe göre, , mükelleflerin Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, KDV Genel Uygulama Tebliği’de yer alan nakden iade talepleri sınırını aşan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacaktır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

Yapılan bu düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,
  2. Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
  3. Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

  • KDV Genel Uygulama Tebliğin’nin (IV/A-6.) bölümünde yer alan düzenlemeye göre Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi halinde vergi dairesince iade taleplerinin vergi inceleme sonucuna göre yapılması için incelemeye sevk edilmemiş olması,  

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ve mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.

HİS Ve İTUS Sahibi Mükellefler İle Artırımlı Teminat Mektubu İle İade Talep Eden Mükelleflerin Durumu

HİS ve İTUS belgesi sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkün bulunmaktadır. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir.

Mükelleflerce HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda Tebliğ’in içerdiği hükümlere kısaca yer verilmiş olup bu Tebliğ yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren ( 1/3/2019 tarihinden itibaren) yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla;    

 

                                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                      VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ