SİRKÜLER

NO        : 2019 / 27                                                                                                                                                                                             06.03.2019

 

KONU: İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Ö.T.V Tutarları ile Bazı Kürklere Uygulanacak Ö.T.V Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar Yayımlanmıştır;

28 Şubat 2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazete’de “İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)” yayımlanmış olup, söz konusu Karar’da yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Ö.T.V Tutarlarına İlişkin Yapılan Düzenleme

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki aşağıdaki tabloda yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır.

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 - Otobüs

 - Midibüs

 - Minibüs

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) 

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)                                                   (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)                                                                                                                                                      

 - Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

 - Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler

Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;

  • 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi,
  • 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi,
  • Diğer mallarda ise “15” litreyi

geçemeyecektir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek olup, ilgili maddenin yürürlük tarihi 01.03.2019 olarak belirlenmiştir.

Bazı Kürklere Uygulanan ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı kürklere uygulanan ÖTV oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)

25

43.01

Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)

0

43.02

Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)

0

 

Söz konusu düzenleme bu düzenleme, 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla;    

 

                                                                               BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                               VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ