SİRKÜLER

NO        : 2019 / 34                                                                                                                                                                                             23.03.2019

 

KONU: İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamalarında Süre Uzatımı Yapılmıştır.

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)" ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulamalarına ilişkin süreler uzatılmıştır.

Söz konusu 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre uzatılan süreler aşağıdaki gibidir.

İndirimli Tapu Harcı Uygulaması:

Kararın 1 inci maddesiyle, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan 31/3/2019 tarihine kadar konut ve işyeri satışlarında uygulanan “binde 15” oranında indirimli tapu harcı uygulamasına “31/12/2019” tarihine kadar devam edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bazı Konut Ve İşyeri Teslimlerinde Uygulanan İndirimli KDV Oranı Uygulaması:

Kararın 2 inci maddesiyle, 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 3 ncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece %18 KDV oranına tabi konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde, KDV oranının %8 olarak indirimli uygulanması yönünde yapılan düzenlemenin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Mobilya Teslimlerinde Uygulanan İndirimli KDV Oranı Uygulaması:

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeye göre mobilya teslimlerinde uygulanan %8 indirimli KDV oranı 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edecektir.

Bazı Motorlu Taşıtların Tesliminde Uygulanan İndirimli KDV Oranı Uygulaması: 

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde %1 olarak uygulanan KDV indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Bazı Binek Otomobillerde İndirimli ÖTV Oranı Uygulaması:

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Bazı Elektrikli Ev Aletlerinde ÖTV Oranının %0 (Sıfır) Olarak Uygulaması:

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın 6 ıncı maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiş olup, böylece, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardaki (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri)  ÖTV oranlarının %0 (sıfır) olarak uygulanmasına 30/06/2019 tarihine kadar devam edilmesine karar verilmiştir.

Bazı motosikletlerin ÖTV oranının %0 (sıfır) olarak uygulanması:

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 540 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/06/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla;    

 

                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ