SİRKÜLER

NO        : 2019 / 39                                                                                                                                                                                                    08.04.2019

 

 

KONU: 5.000 ABD Doları veya Karşılığı Türk Lirasını Geçmeyen Tutardaki İhracatlarda Bedelin Tamamının Tasarrufu Serbest Bırakılmıştır.

Bilindiği üzere, 4 Eylül 2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)”  ile yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmış ve bu düzenleme 2018/54 No’lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Daha sonra 03 Mart 2019 Tarih ve 30703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile uygulama süresi 6 aydan bir yıla çıkartılmış olup, bu düzenleme 4 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Diğer taraftan, TCMB tarafından tebliğin uygulanmasına yönelik olarak 6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesi yayımlanmış bu defa Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazısına istinaden İhracat Genelgesi’nin konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 22/1 maddesinde,  değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikle, 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır. Böylece 5000.- Dolar altında yapılan düşük tutarlı ihracatlarda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi veya getirilen dövizin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmış olup söz konusu maddenin değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

 MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.”

Saygılarımızla;    

 

                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                   VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ