SİRKÜLER

NO        : 2019 / 44                                                                                                                                                                                              02.05.2019

 

KONU: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

01 Mayıs 2019 Tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile KDV oranları yeniden belirlenmiş olup yapılan bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler:

Söz konusu Kararın 1 inci maddesi ile 2007/13033 Sayılı BKK ile yürürlüğe giren “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır.

  1. Darülaceze Başkanlığına Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerine İlişkin Düzenleme

Yapılan düzenleme ile Ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası “12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,” olarak değiştirilerek Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

  1. Montaj Ve Hareket Ettirici Mekanizması Kısmen Alüminyum, Plastik Ve Benzeri Malzeme İçeren Perdelere İlişkin Düzenleme

Bu Karar’la Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yapılan değişiklikle, montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerde KDV oranının %8 olarak uygulanmasına karar verilmiş olup ilgili listenin değişiklik sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Sonrası Metin:

“5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,”

ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Vergi Oranlan İle Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir:

Kararın 2 nci maddesi ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve daha önce 0 (sıfır) olarak belirlenmiş olan bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı üzere, 0,2679 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı  (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün verine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,2679

0.4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2679

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2679

0,4200

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu`nda (IV) Sayılı Listede Yer Alan “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları” Cep Telefonu Vergi Oranı Yeniden Belirlenmiştir:

Bilindiği üzere 7166 Sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına aynı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan  8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde yetki verilmiş ve bu düzenleme 2019/22 Sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu Kararın 3 üncü maddesi ile söz konusu yetkiye istinaden Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, ilgili listenin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir.

 

ESKİ DÜZENLEME

YENİ DÜZENLEME

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

– Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

25

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

25

– Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

25

 

– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1,500 TL’yi aşmayanlar

40

 

– Diğerleri

25

– Diğerleri

50

 

İhraç Edilen Veya Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Uygulanacak ÖTV İndiriminde Esas Alınan ÖTV Matrahı Yeniden Düzenlenmiştir:

Bilindiği üzere, 7103 Sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmış ve bu düzenleme 2018/15 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile 2018/11750 sayılı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilerek, aracını hurdaya çıkartıp yeni araç alanlarda bu indirimlerden yararlanmaları için aranan kriterler yeniden belirlenmiştir.

ESKİ DÜZENLEME

YENİ DÜZENLEME

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yani 1/5/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla;    

           

                                                                 BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ