SİRKÜLER

NO        : 2019 / 45                                                                                                                                                                                      02.05.2019

 

KONU: Enflasyona Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplardan Elde Edilen Mevduat Faizleri İçin Uygulanacak Tevkifat Oranı % 0 Olarak Belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen stopaj oranları ile, mevduat faizleri Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca stopaja tabi tutulmaktadır.

01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oram uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,”

Böylece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile enflasyona bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan elde edilen mevduat faizleri için uygulanacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanacaktır.

Saygılarımızla;    

           

                                                                        BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ