SİRKÜLER

NO        : 2019 / 47                                                                                                                                                                                             15.05.2019

 

KONU: Kambiyo Muamelelerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispeti Binde 1 Olarak Belirlenmiştir;

 15.5.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 1 olarak belirlenmiştir.

Ancak yine aynı Karar’da aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

Söz konusu Karara istinaden kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden önceden sıfır olarak uygulanan BSMV oranı bu Karar’ın  yayımı tarihinden (15.05 2019) itibaren binde 1 olarak değiştirilmiştir.

Saygılarımızla;    

           

                                                                BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                               VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ