SİRKÜLER

NO        : 2019 / 51                                                                                                                                                                                      18.06.2019

 

KONU: Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranının Binde Sıfır Olarak Uygulanması Konusunda Düzenleme Yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 15.5.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmış, söz konusu değişiklik ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 1 olarak belirlenmişti. Yapılan bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara ise 15.05.2019 tarih ve 2019/47 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa 17.06.2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) sıfır olarak uygulanacağı işlemler arasına aşağıda yer alan işlemlerde dahil edilmiştir.

  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

Yapılan bu yeni düzenleme 18.06.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla;    

            

                                                                      BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                      VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ