SİRKÜLER

NO        : 2019 / 69                                                                                                                                                                                               19.09.2019

 

KONU: Öncelikli Ürün Listesi Tebliğ Yayımlanmıştır. 

Bilindiği üzere, 07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ’da bazı değişiklikler yapılmış, yapılan değişiklikle Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yatırımların desteklenmesi amaçlanmış ve bu düzenlemeler 2019/62 no’lu sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa 18 Eylül 2019 Tarih ve 30892 Sayılı Resmi Gazete’de “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği” yayımlanarak bu program kapsamında desteklenmesine öncelik verilecek ürünlerin listesine dair açıklamalara yer verilmiştir.

Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Buna göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan;

  • Kimya (NACE Kodu 20),
  • Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250),
  • Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26),
  • Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27),
  • Makine (NACE kodu 28),
  • Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilecektir.

Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Söz konusu Tebliğ ile ilk olarak Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler belirlenmiş olup, yukarıda yer verilen ve her biri orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olarak belirlenen sektörlere ilişkin ürünlerin yer aldığı listelerde ilerde duyurulacaktır.

Bu Tebliğ’in ekinde yer verilen makine sektörüne ilişkin öncelikli ürün listesi Tebliğ ekinde yer alan (Ek:1)’de aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Armonize Sistem Koduna (HS6) Gore Ürün Listesi

HS6 Kodu

HS6 Tanımı

731511

Demir/celikten makaralı zincirler

840721

Deniz taşıtları icin kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı

840890

Diğer amaçlar için motorlar- dizel, yarı dizel1

841231

Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

841330

İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları

841370

Diğer santrifüjlü pompalar2

841410

Vakum pompaları

841430

Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

841459

Diğer vantilatörler-aspiratörler3

841480

Diğer amaçlar icin kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör4

841590

Klima cihazlarının aksam-parçaları

841869

Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar5

841950

Isı değiştiriciler (eşantörler)

841960

Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

842123

İcten yanmalı motorlar icin yağ-yakıt filtreleri

842129

Diğer sıvı filtre/arıtma cihazlan6

842139

Diğer motorlar icin hava filtreleri7

842199

Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parcaları

842230

Sise, kutu ye benzeri doldurma, kapsülleme, icecekleri gazlandırma makineleri

842710

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ye diğer yük arabalar

842720

Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları

842810

Asansörler, skipli yük kaldırıcıları

842833

Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler

842952

Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler

844110

Kağıt/karton kesme makineleri

844140

Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla esya imaline mahsus makineler

844180

Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

844316

Fleksografik baskı yapan makinalar

844520

Dokumaya elverisli lifleri eğirmeye mahsus makineler

844630

Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği < 30 cm.

844712

Dairesel örgü tezgahlari-silindir çapı > 165 mm

844790

Diğer örgü, gipür, tül, dantela ve benzeri imali icin makine ye cihazlar8

844851

Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik olusturan diğer eşya9

(1) Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar

(2) GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar

(3) GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar

(4) GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar

(5) GTİP kodu 8418699001000 olanlar

(6) İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

(7) İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri

(8) GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar

(9) GTİP kodu 844851900011 olanlar

845221

Otomatik üniteli dikiş makineleri

845710

Metal isleme merkezleri

845811

Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgahları-metal işleyen

846693

(84.56-84.61) dörtlü kırılımdaki makinelere ait aksam-parçalar10

846721

Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar

846722

Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler

846729

Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler

847710

Kauçuk/plastik enjeksiyon makinalan

847720

Kauçuk/plastik icin ekstrüzyon makineleri

847790

Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçalan

847950

Sinai robotlar

847981

Metal isleyen makineler (elektrik tel bobin halinde sarmaya mahsus olan

 

dahil)

847982

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenlestirme ve benzeri makineleri

847989

Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazlar11

847990

Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parcalan12

848120

Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valflan

848210

Bilyeli rulmanlar

848220

Konik makarali rulmanlar (konik bilezik ye makara gruplan dahil)

848240

İğneli rulmanlar

848320

Yatak kovanlan (rulmanlı olanlar)

848330

Yatak kovanlan (rulmansız olanlar) mil yatakları

 

Yenilikci Teknoloji Alanına Göre Ürünler

Servo Teknolojileri

Servo motor

Lineer servo motor

Seri/paralel elastik eyleyiciler

Değisken esnekliğe sahip eyleyiciler

Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler

Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler

Ytiksek hassasiyete, yüksek verimliligc sahip servo eyleyiciler

Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri

Veri toplama kartı

Gerçek zamanlı işletim sistemi

Harmonik dairesel ye benzeri redüktör teknolojileri

Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modülü

Kablo tahrikli sistemler

Ortam sartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)

Kuvvet, tork ve dokunsal sensörler

Lidar ve infrared sensörler

(10) Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar 

(11) GTİP kodu 847989979000 olanlar

(12) GTİP kodu 847990809019 olanlar
 

Üç Boyutlu Yazıcılar

Hibrit imalat sistemleri

Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler

Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri

Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalati

Eklemeli İmalat Makineleri

Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)

Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)

Entegre toz püskürtme ye lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri

En az 400 W'lik dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik sistemi

Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi

Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler

10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri

Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi

Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler

Toz geri dönüsüm ve filtreleme sistemleri

İleri Döküm Teknolojileri

Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CG1) yönelik döküm teknolojileri

İnce döküm teknolojileri

Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzeri teknolojiler)

 

Saygılarımızla;                

 

                                                                                  BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ