SİRKÜLER

NO        : 2019 / 71                                                                                                                                                                                                 02.10.2019

 

KONU: Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 29 Haziran 2019 Tarih ve 30816 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Eylül 2018 tarihinden bu Karar’ın yayımlandığı tarihe kadar %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 1/7/2019 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık %2,5'e çıkarılmış ve bu durum 2019/54 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa, 02 Ekim 2019 Tarih ve 30906 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylelikle, 1/7/2019 tarihinden bu yana aylık % 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 2.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2'ye indirilmiştir.

Söz konusu yasal düzenlemeyle birlikte Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulanan gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 2.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla;                

 

                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                   VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ