SİRKÜLER

NO        : 2019 / 73                                                                                                                                                                                   02.10.2019

 

 

KONU: Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8'e İndirilmiştir.

2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile (Karar Sayısı: 1594) bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı % 18'den % 8'e indirilmiştir.

Bilindiği üzere 2007/13033 sayılı Karar'a ekli listelerle mal ve hizmet teslimlerine uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir. Bu listelerden (I) Sayılı listede yer alan mal ve hizmetler %1 KDV oranına tabi iken (II) Sayılı listede yer alan mal ve hizmetler %8 KDV oranına tabidir. Bu iki liste de yer almayan mal ve hizmetlere ise %18 KDV oranı uygulanmaktadır.

Yayımlanan bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıda sıra eklenmiştir.

"32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,"

Söz konusu listeye yapılan bu eklemeyle, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu tarihe kadar yukarıda belirtilen kapsamda verilen avukatlık hizmetlerine %18 KDV uygulanırken, Karar’ın yayım tarihi olan 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren % 8 KDV uygulanacaktır.

Bununla birlikte yukarıda sayılanlar dışında kalan avukatlık hizmetleri için ise %18 KDV uygulanmaya devam edecektir. 

Saygılarımızla;                

 

                                                                  BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ