SİRKÜLER

NO        : 2020 / 19                                                                                                                                                                                                  03.03.2020

 

KONU: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/57) Yayımlanmıştır;

03.03.2020 tarih ve 31057 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’la, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacağı ve yurda en fazla 5 kilogram ağırlığında altının yolcu beraberinde getirilebileceği konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Karar’a ilişkin aynı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de bazı değişiklikler yapılmış ve bu konuya ilişkin detaylara yer verilmiştir. Yapılan düzenlemeler sirkülerimizin konusunu oluşturmakta olup Karar’da ve Tebliğ’de yer alan açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalatı Gerçekleştirilen Standart İşlenmemiş Kıymetli Madenlere İlişkin Düzenleme

Söz konusu Tebliğ’de yapılan düzenleme ile Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu hale getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Vatandaşlık Bağı Bulunmayan Ve Yurda Giriş Tarihinde 18 Yaşını Doldurmuş Olan Yolcuların Beraberlerinde Getirebilecekleri İşlenmemiş Altına İlişkin Düzenleme

Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest bırakılmıştır.

Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olup, getirilen bu altınların altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir. Yetkili gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılacaktır.

Yolcu beraberi yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmeyecek ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınacaktır. Ayrıca bu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecek olup, yetkili gümrük idaresince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacaktır.

5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacaktır. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacaktır.

Bu kapsamda standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla;           

                                                                         BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                         VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ