SİRKÜLER

NO        : 2019 / 85                                                                                                                                                                                    14.11.2019

 

KONU: Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır;

Bilindiği üzere 01 Haziran 2019 Tarih ve 30791 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeminli mali müşavirlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin tasdiki (Tam Tasdik) kapsamında düzenlemiş oldukları Raporlarını elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden göndermeleri zorunluluğu getirilmiş ve söz konusu düzenleme 2019/48 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 13.11.2019 tarih ve YMM / 2019-1 sayılı Sirkülerle, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının da 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi konusunda düzenleme yapılmıştır.

Saygılarımızla;            

 

                                                 BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ