SİRKÜLER

NO        : 2020 / 73                                                                                                                                                                       03.06.2020

 

KONU: Serbest (Döviz) Fonları İçin %15 Oranında Tevkifat Yapılması Yönünde Karar Yayımlanmıştır;

Bilindiği üzere, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları belirlenmiştir.

03 Haziran 2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)”  ile GVK geçici 67 nci maddesine bent eklenmiş ve serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, serbest (döviz) fonlarının bu tarihten itibaren portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden elde edilecek gelirlerinde belirlenmiş yeni oran üzerinden (%15 ) tevkifat yapılacaktır. 

Saygılarımızla;                   

  

                                                        BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ