SİRKÜLER

NO        : 2020 / 77                                                                                                                                                                                                     24.06.2020

 

KONU: VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır;

Bilindiği üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yapılan düzenlemeye göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline 30.06.2020 tarihine kadar kayıt olmak zorunluluğu getirilmişti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile, Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması ve uzaktan çalışmaya geçmeleri nedeniyle veri sorumlularınca gerekli çalışmalarının yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımına gidilmiştir.

Söz konusu Karar ile;

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla;                   

                                                                                  BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ