SİRKÜLER

NO        : 2020 / 78                                                                                                                                                             27.06.2020

 

KONU: Varlık Barışında Bildirim ve Beyan Süresi için Son Gün 30 Haziran 2020;

Bilindiği üzere yapılan bir takım kanuni düzenlemelerle mükelleflerin yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri ya da yurt içinde bulunmakla birlikte kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını kanuni defterlerine kaydetmeleri halinde bazı vergisel avantajlardan yararlanmaları sağlanmıştır.  Mükelleflerin sağlanan bu imkanlardan yararlanmaları için ise son gün olan 30 Haziran 2020 tarihine kadar aşağıda yer alan şekilde bildirim ve beyanda bulunmaları gerekmektedir.

• Yurt dışında bulunan varlıklar (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) gerçek ve tüzel kişilerce, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) ekindeki form (Ek-1) doldurularak bankalara veya aracı kurumlara 30.06.2020 tarihine kadar bildirilebilecektir.

Yurt içinde bulunan varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar) 30.06.2020 tarihine kadar gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyanı, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) ekindeki beyanname (Ek-3) ile yapılabilecektir. Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannameyi elektronik ortamda vermek zorundadır.

Saygılarımızla;                   

  

                                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ