SİRKÜLER

NO        : 2020 / 79                                                                                                                                                                                           02.07.2020

 

KONU: Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır;

30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneğinin, 2707 sayılı Karar ile de sözleşme fesih yasağının süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren,

30.06.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,

bir ay daha uzatılmıştır.

Ayrıca yine bu Karar’la yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Sözleşme Fesih Yasağı Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

Hatırlanacağı üzere, 7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç) yönünde düzenleme yapılmıştı. Ayrıca yine aynı Kanun’la fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmesi de yapılmıştı.

Bu defa yayımlanan 2707 Sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 ay (17/08/2020 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

Saygılarımızla;                   

  

                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ