SİRKÜLER

NO        : 2020 / 97                                                                                                                                                                                         31.08.2020

 

KONU: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Ödeme Şekillerinden Biri Olan  "Banka Ödeme Yükümlülüğü" Uygulamadan Kaldırılmıştır;

28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48)’de değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere söz konusu düzenlemeye göre Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini takiben doğrudan ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi gerekmektedir. Bedellerin yurda getirilme süresi ise fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçememektedir.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller daha önce aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilmekteyken 28.08.2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

g) Peşin Ödeme.

ğ) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)

Dolayısıyla 31.12.2019 tarihinde ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde esas olan ödeme şekilleri içine eklenen “Banka Ödeme Yükümlülüğü” 28.08.2020 tarihinden itibaren ödeme şekilleri içerisinden çıkartılmıştır.

Saygılarımızla.     

 

                                                                                      BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                     VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ