SİRKÜLER

NO        : 2020 / 105                                                                                                                                                                        08.10.2020

 

KONU: Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır;

07 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063)” yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Karar’la yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Teşvik Belgesi Müracaat Süresi Uzatılmıştır

Karar’ın 1 nci maddesinde yapılan değişiklikle daha önce, 31.12.2020’ye kadar olan  Cazibe Merkezleri Programı kapsamında  olan teşvik belgesi müracaat süresi  31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 İmalat Sanayi Yatırımları İçin Asgari Yatırım Tutarı Düşürülmüştür

Hatırlanacağı üzere bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için;

  • Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,
  • Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,
  • Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk Lirası,

asgari sabit yatırım şartı aranmaktaydı.

Yapılan değişiklikle bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının ( US-97 Kodu : 15-37 )

  • Organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi,
  • Asgari 2 Milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması

gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Karar’ın 9 ncu Maddesinde Yapılan Değişiklik

Söz konusu Karar’ın “Müeyyide” başlıklı 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi Metin

Değişiklik Sonrası Metin

"Müeyyide

Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatının harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”

“Müeyyide

Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatının harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlamaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Kilis İli Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İller Kapsamına Alınmıştır

Karar’ın 4 ncü maddesi ile daha önce cazibe merkezleri programında yer alan aşağıdaki illerin arasına Kilis de eklenmiştir.

Adıyaman

Bitlis

Hakkâri

Muş

Ağrı

Diyarbakır

Iğdır

Siirt

Ardahan

Elazığ

Kars

Şanlıurfa

Batman

Erzincan

Kilis

Şırnak

Bayburt

Erzurum

Malatya

Tunceli

Bingöl

Gümüşhane

Mardin

Van

 
Saygılarımızla.     

 

                                                                                                                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                            VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ