SİRKÜLER

NO        : 2020 / 107                                                                                                                                                                                  16.10.2020

 

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır;

16 Ekim 2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)” yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Tebliğ ile aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgelerden EK-2’de Yer Alan Belgeler Çıkartılmıştır

Söz konusu Karar’ın “Teşvik Belgesi Müracaat Şekli Ve Müracaatta Aranacak Belgeler” başlıklı 6 ncı maddesinin “ç” bendinde yer alan “EK-2” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan EK-2’de yatırımın karakteristiğine bağlı olarak teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler yer almaktaydı.

 Teşvik Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesine İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Tebliğ’in 2 nci maddesi ile söz konusu Karar’ın “Teşvik Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin “a” ve “c” bentlerinde değişiklikler yapılmıştır.

“a” bendinde yapılan değişikliğe göre Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcınınyatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat etmesi ve bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekli kılınmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde, daha önce aranan yatırımın en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlaması şartı %15’e düşürülmüştür. Ayrıca azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğine yönelik taahhüt şartı da kaldırılmıştır.

Hazır Giyim Yatırımları Bazı Durumlarda Komple Yeni Yatırım Olarak Değerlendirilmeyecektir

Yayımlanan bu Tebliğ ile aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının %100 geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilmeyecektir.

Yatırımın Tamamlama Vizesinde Bakanlık İl Müdürlükleri Görev Alabilecektir

Tebliğ’in 5 nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, “Bakanlık İl Müdürlükleri” de yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilecek kurum ve kuruluşlar arasına alınmıştır.

Saygılarımızla.     

                                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ