SİRKÜLER

NO        : 2021 / 24                                                                                                                                                                                         25.03.2021

 

KONU: Akaryakıt İstasyonlarındaki Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin, “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ler” Haline Dönüştürülmesine Dair 527 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır;

24.03.2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de 527 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu yayımlanan Tebliğ ile akaryakıt istasyonlarındaki eski nesil akaryakıt pompa Ödeme Kaydedici Cihazların, kademeli olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 30.11.2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmişti.

Bu defa yayımlanan 527 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

a) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine,

b) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

c) Yeni Nesil Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı /Gelir İdaresi Başkanlı BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesine ve çalışmalarına,

ilişkin usul ve esaslara dair düzenlemeler yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğe dair yapılan açıklamada, söz konusu tebliğ ile akaryakıt istasyonlarındaki belge sistemini disipline etmek, denetim kolaylığını sağlamak, gelir ve kurumlar ile katma değer vergilerindeki kayıp ve kaçakları önlemek amacıyla eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, kademeli olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesinin sağlanmış olacağı belirtilmiştir. Yine bu açıklama da söz konusu cihazlardan yapılan satışlara ilişkin mali verilerin çevrim içi veya Bakanlıkça belirlenen sürelerde periyodik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na veya Bakanlık Bilgi İşlem Sistemlerine aktarılarak bu verilerin elektronik ortamda takip edilmesi ve akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele eden ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılmasının amaçlandığı duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ yayımlandığı tarihte (24.04.2021) yürürlüğe girmiş olup, tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.     

                                                                        BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                        VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ