0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Ercan DURGUN (YMM - Bağımsız Denetçi – E. Baş Hesap Uzmanı)


Image1970’de Artvin’de doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2004-2006 yıllarında University of Illinois‘de İşletme Yönetimi (MBA) masterı yaptı. 1986 yılında Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. 1992 yılında Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı, 1995 yılında Hesap Uzmanı ve 2003’de Baş Hesap Uzmanı oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda uzunca bir süre Grup Başkanı ve Daire Başkanı olarak etkin alanlarda görev yaptı. Merkezi Uzlaşma Kurulu üyeliğinde bulundu. Ekim 2009’da kamu görevinden ayrılarak Nurol Holding’de Mali İşler Koordinatörü olarak özel sektör hayatına atıldı.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan bir çok makalesinin yanı sıra birçok mesleki konferanslarda konuşmacı olarak da katılmıştır. Aralık 2012’den bu yana YMM olarak mesleki faaliyetine devam etmekte olan DURGUN, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derede İngilizce bilmektedir.

Harun KAYNAK (YMM - Bağımsız Denetçi – E. Baş Hesap Uzmanı)

Image

  •     1969’da Antakya’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı Fakültede İşletme Yönetimi ve Finans alanında master yaptı. Maliye Bakanlığında 1993 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kamu görevine 2005 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak devam etti. Aralık 2002– Kasım 2004 dönemleri arası Ankara Defterdar Yardımcılığı yaptı. Mali ve Ekonomik konularda araştırmalar yapmak için görevli olarak gittiği Leicester- İngiltere’den Kasım 2005 yılında geri döndü. Aralık 2005 - Temmuz 2008 dönemleri arasında Konya Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 2008 yılında başladığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı görevinden ise Şubat 2010 tarihinde istifa ederek, Türkerler Şirketler Grubu Mali İşler Koordinatörlüğü, Mayıs 2010 tarihinden  itibaren  İzmirgaz Şehir içi Gaz Dağıtım ve Tic. A.Ş.’nde Denetçilik ve Mayıs 2012 tarihinden itibaren Ankara Etlik Entegre Hastane İşletmeleri A.Ş.’de CFO’luk görevlerini üstlendi.
    • Ekonomi ve mali konularda basılı kitabı ve kitapçıkları bulunan Harun KAYNAK’ın çeşitli gazete ve dergilerde de 150’yi aşkın makalesi yayınlanmıştır. Başta Yeni Türk Ticaret Kanunu olmak üzere birçok konuda mesleki teşekküllere  verilmiş seminerleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ;

    •  “Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor, Neler Götürüyor?” (DERSİAD, Konya Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Müsiad Ankara İl Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası, Meslekte Birlik Derneği, Ankara 1. OSB)

    • “Biraz Ticaret Hukuku, Biraz Vergi, Biraz Finans… Geleceği Planlamak” (Malatya SMM Odası, DERSİAD, Ankara 1. OSB),
    • “Enerji Sektöründeki Dolaylı Vergi Teşvikleri” (Enerji Enstitüsü),“OSB’ler Vergi Kanunlarının Neresinde Yer Alıyor” (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSBÜK).
    • -“Sat ve Geri Kiralama Yönetimi” (Ankara 1. OSB, Ankara Ticaret Odası),
    • “6736 Sayılı Af Kanunun Getirdikleri” (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi)

     Harun KAYNAK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.