SİRKÜLER

VERGİ SİRKÜLERİ

NO         : 2014 / 11

KONU   : OSB İçinde Yer Alan Taşınmazlar, Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Edilebilecektir.

 

27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6525 Sayılı Kanun kapsamında yapılan vergi düzenlemeleri 2014/10 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu sirkülerin konusu ise aynı Kanun'da yer alan ve OSB içinde yer alan taşınmazların, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilmesine imkan tanıyan yasa maddesidir.

6525 Sayılı Kanun’un 23 üncü maddesi ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na Finansal kiralama başlıklı Ek Madde 1 eklenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre OSB'lerde yer alan taşınmazlar finansal kiralamaya konu edilebilecektir.

Bu durumda:

 • OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınacaktır.
   
 • Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamayacaktır.
   
 • Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamayacaktır.
   
 • Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması gerekecektir.
   
 • Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olacaktır.
   
 • Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, Finansal Kiralama Şirketi’nin, mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermesi gerekecektir. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılacaktır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilecektir.

Söz konusu Kanun’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ