SİRKÜLER

NO        : 2020 / 30                                                                                                                                                                                                  22.03.2020

 

KONU: İşkur’un İnternet Sitesinde Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır;

İşkur’un internet sitesinde 22.03.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamaların yer aldığı duyuru yayımlanmıştır. Yapılan duyuruda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) kapsamında 18.03.2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan “Kısa Çalışma Ödeneğinin” devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması,” çerçevesinde çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin, buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı oldukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine 23.03.2020 tarihinden itibaren göndermek suretiyle başvuru yapmaları gerekmektedir. Kısa çalışma ödemeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eksiksiz eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

 Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler

İşkur’un internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, İş Müfettişlerince yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre uygunluk testine yönelik tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

  • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
  • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
  • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumun İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona erecektir. 

Saygılarımızla;                  

 

                                                                BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ