SİRKÜLER

NO        : 2020 / 34                                                                                                                                                                                                    25.03.2020

 

KONU: Mücbir Sebep Kapsamında Beyanname Verme Süreleri Uzatılan Mükelleflere Dair Tebliğ  Yayımlanmıştır,

Bilindiği üzere 24.03.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasında koronavirüs salgınından etkilenmeleri nedeniyle bazı mükellef gruplarının vermekle yükümlü oldukları beyanlarının uzatılarak ödeme sürelerinin ertelendiği yönünde duyuru yayımlanmış ve bu duyuru 2020/32 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Söz konusu duyuruda yer alan ve bu konuda hazırlandığı belirtilen Tebliğ yine 24.04.2020 tarihinde 24 Mart 2020 Tarihli ve 31078 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlanmış ve salgından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ öncesinde yayımlanan duyuruda mükellef gruplarının detayları verilmiş olmakla birlikte, yayımlanan Tebliğ’de bu detaya girilmemiş aşağıda yer alan sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir. Buna göre;

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
  • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

Bu tarihler aralığında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilecek ve bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

 Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

VERGİ ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ

Yukarıda yer alan ve mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak ertelenen beyannameler ve yeni yükümlülük sürelerine aşağıda yer verilmiştir.

Nisan Ayında Yerine Getirilecek Mart Dönemine Ait Yükümlülükler:

Yükümlülük Türü

Eski Beyan Tarihi

Eski Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.04.2020

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Form Ba-Bs

30.04.2020

-

27.07.2020

-

e-Defterlerin oluşturulması ve yüklenmesi

30.04.2020

-

27.07.2020

-

Mayıs Ayında Yerine Getirilecek Nisan Dönemine Ait Yükümlülükler:

Yükümlülük Türü

Eski Beyan Tarihi

Eski Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27.05.2020

27.05.2020

27.07.2020

27.11.2020

Form Ba-Bs

1.06.2020

-

27.07.2020

-

e-Defterlerin oluşturulması ve yüklenmesi

1.06.2020

-

27.07.2020

-

Haziran Ayında Yerine Getirilecek Mayıs Dönemine Ait Yükümlülükler:

Yükümlülük Türü

Eski Beyan Tarihi

Eski Ödeme Tarihi

Yeni Beyan Tarihi

Yeni Ödeme Tarihi

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

26/6/2020

26/6/2020

27.07.2020

28/12/2020

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

26/6/2020

26/6/2020

27.07.2020

28/12/2020

Form Ba-Bs

30.06.2020

-

27.07.2020

-

e-Defterlerin oluşturulması ve yüklenmesi

30.06.2020

-

27.07.2020

-

 

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

Tebliğ’de, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu Kapsamdaki Mükelleflerin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

  • Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
  • 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
  • Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla;                  

 

                                                                BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ