SİRKÜLER

NO        : 2020 / 35                                                                                                                                                                                                26.03.2020

 

KONU: Kolalı Gazozlar ile Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir;

26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan kolalı gazozların vergi oranları ile (B) cetvelinde yer alan puro, sigarillo ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde 2202.10.00.00.13 GTİP numarası ile yer alan kolalı gazozların ÖTV oranı %35 olarak belirlenmiştir.

B Cetvelinde yer alan puro, sigarillo ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ise aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.I.P NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

80

0,3506

0,4686

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

80

0,3506

0,4686

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

80

0,3506

0,4686

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigoriller ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddeler yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

80

0,3506

0,4686

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

40

0,05

0,4539

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

40

0,05

0,4539

Saygılarımızla;                  

 

                                                                  BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ