SİRKÜLER

NO        : 2020 / 39                                                                                                                                                                                              30.03.2020

 

KONU: Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir;

Bilindiği üzere 24.03.2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı mükellef gruplarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamında mükelleflerin mücbir sebep durumundan yararlanıp, yararlanamayacağına ilişkin tespit yapılırken, ana faaliyet alanlarına bakılacağı, ana faaliyet alanının tespitinde ise 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodlarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 30.03.2020 tarihinde yapılan duyuruda, söz konusu Tebliğ kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılmasının mümkün hale getirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda mükelleflerin mücbir sebep durumundan yararlanılıp, yararlanamayacaklarına ilişkin sorguya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak  Bilgilerim/518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu başlığından erişilebilmeleri mümkün olacaktır.

Saygılarımızla;                   

                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                   VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ